Etymologie, EtimologŪa, …tymologie, Etimologia, Etymology
VN Vietnam, Vietnam, Viet Nam, Vietnam, Viet Nam, Vietnam - Vietnamesisch, Worte vietnamesischer Herkunft
Region, Regiůn, Rťgion, Regione, Region

Phu Tho, Phu Tho, Phu Tho
(ViÍt Tri, ViÍt Tri, ViÍt Tri)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z