Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
NL Königreich der Niederlande, Reino de los Países Bajos, Royaume des Pays-Bas, Regno dei Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
Sprichwort, Proverbio, Proverbe, Proverbio, Proverb

A

B

C

D

dbnl.org
Stoett, F.A.
Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

(E?)(L?) http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (4de druk)
auteur: F.A. Stoett
bron: F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1923-1925 (vierde druk).

[Eerste deel] Voorwoord.Lijst der verkortingen van de voornaamste bronnen en hulpmiddelen.
Register.


Erstellt: 2014-09

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Bücher zur Kategorie:

Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
NL Königreich der Niederlande, Reino de los Países Bajos, Royaume des Pays-Bas, Regno dei Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
Sprichwort, Proverbio, Proverbe, Proverbio, Proverb

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Raat, Frederieke de
Waarom mussen nooit dood van het dak vallen
Over de herkomst van onze spreekwoorden & gezegden

(E?)(L?) https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/waarom-mussen-nooit-dood-van-het-dak-vallen

Uitgever: Nieuw Amsterdam
ISBN: 9789046820117

In dit boekje wordt uitgelegd waar spreekwoorden en gezegden vandaan komen die de moderne mens niet meer thuis kan brengen. Omdat voorwerpen in ongebruik zijn geraakt of omdat het leven de afgelopen eeuwen ingrijpend veranderd is. Wie staat er nog wel eens letterlijk op scherp? Wie gebruikt er nog een hangijzer bij het koken? Wie dit boek uit heeft, weet dat de kool en de geit deel uitmaken van een Frans raadsel, dat het oog van de naald in Jeruzalem te vinden was en dat korte metten een typisch katholiek verschijnsel zijn.

Waar komen die ongelikte beren, heilige boontjes en andere hete hangijzers toch vandaan?


Erstellt: 2016-10

S

T

U

V

Verbeek, Gerard
Joosten, Bob
Vandensavel, Paul
Gevleugelde woorden

(E?)(L?) https://onzetaalwebwinkel.nl/boeken/gevleugelde-woorden

Uitgever: Davidsfonds Uitgeverij
ISBN: 9789058269560

Zo’n 21.000 "spreekwoorden", "gezegden", "gevleugelde woorden", "citaten", en "aforismen", tezamen een rijke bron van puntig geformuleerde wijsheid - dat is de inhoud van "Gevleugelde woorden", het postuum verschenen levenswerk van de onlangs overleden Gerard Verbeek. Het boek biedt vele bekende, hedendaagse wijsheden, die allemaal worden verklaard en toegelicht. Maar het grootste deel bestaat uit zegswijzen uit grootmoeders tijd, die inmiddels helemaal uit het dagelijks taalgebruik verdwenen zijn. De flaptekst spreekt terecht van “pareltjes uit de literatuur, overblijfselen van onze geschiedenis, erfstukken uit tijden van weleer of herinneringen aan dagen van volks taalgebruik”.


Erstellt: 2016-10

W

X

Y

Z