Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
NL Königreich der Niederlande, Reino de los Países Bajos, Royaume des Pays-Bas, Regno dei Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
Semantik, Semántica, Sémantique, Semantica, Semantics

A

B

C

D

dbnl
digitale bibliotheek voor de Nederlandse

(E?)(L?) http://www.dbnl.nl/taalkunde
letteren - taal - Beschikbare titels Woorden (lexicografie) Op stapel Etymologie Nuttige links Zinnen (syntaxis) - De Nederlandse taalkunde Klanken (fonologie) in honderd artikelen Betekenissen (semantiek) (in voorbereiding) Vormen (morfologie) Normen

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Semantiek (W3)

(E3)(L1) http://nl.wikipedia.org/wiki/Semantiek
De semantiek houdt zich bezig met de betekenis van symbolen, (zoals de woorden in een taal).
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen woordsemantiek? en zinssemantiek?.
Er is daarnaast een verwante wetenschap die algemene semantiek heet (general semantics) waarvan de grondlegger Alfred Korzybski is.

T

U

V

W

X

Y

Z