Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
NL Königreich der Niederlande, Reino de los Países Bajos, Royaume des Pays-Bas, Regno dei Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
Philosophie, Filosofía, Philosophie, Filosofia, Philosophy

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Jacobs, F.
Een blik op de wiskundige bedrijvigheid van een drietal Duitse humanisten: Cusanus, Regiomontanus en Melanchthon

(E?)(L?) http://www.xs4all.nl/~jacobsmn/
Inhoud, werkwijze en betekenis, zoals door henzelf en hun tijdgenoten gezien en beoordeeld
door F. Jacobs
Afstudeerscriptie | Latijnse Taal- en Letterkunde | Neolatijn | Universiteit van Amsterdam | (15 april 2003) | (gecorrigeerde versie d.d. 10 mei 2003) | (zie ook Addenda et corrigenda)
Inhoudsopgave
1 Inleiding - Thematiek en indeling van de stof | Thematiek | Indeling van de stof | 2.1 Sed scholae discimus | 2.2 Rex Ptolemaeus en het zicht op de hemelbol | 2.3 Clerk Euclides en het praktische vlak | 3 Cusanus - Transitus in infinitum | 3.1 In medias res | 3.2 Principium medium finis | 3.3 Van middel tot doel | 3.4 Coincidentia | 4 Regiomontanus - Hora ruit, tempus fluit * | 5 Melanchthon - De perceptie van de praeceptor * | 6 Mathematica in het midden van de zeventiende eeuw | 6.1 Hobbes - De verduisterde visie van een modern | 6.2 Vossius - De klare blik van een ancient | 7 Afsluiting | Klein leed | Groot genoegen | App. A Wat hebben de humanisten bijgedragen aan de wiskunde van Newton en Leibniz? | Samenvatting | Zonder clichés | Ideaal of werkelijkheid | Bèta of alpha | Resultaten en heroriëntatie in de wiskunde van de renaissance | Feiten achteraf: Newton en Leibniz | De Griekse bron | De middeleeuwse bronnen | Erfenissen en een nieuwe onderneming | Vraagstelling | App. B Regiomontanus | App. B.1 Regiomontanus /Iovius e.a. - Op Regiomontanus! | Iovius | Bruno Selerus | Latomus | Conrad Celtis | Epitoma epigram | Melanchthon | App. B.2 Regiomontanus /Epitoma Ptolomei (1462) | "Admiranti mihi ..." | App. B.3 Regiomontanus /Triangulis (1463) | "Quamvis hosce ..." | App. B.4 Regiomontanus /Quadratura circuli (~1464) | De quadratura circuli secundum Nicolaum Cusensem, Dialogus Ioan. de Monte regio | App. B.5 Regiomontanus /Tabulae directionum (1467) | "Magnam esse admodum ..." | App. B.6 Regiomontanus /Tabulae primi mobilis (~1470) | "Audivi saepenumero ..." | App. B.7 Regiomontanus /Vertaling | Ad B.1) Regiomontanus /Iovius e.a. - Op Regiomontanus! | Iovius | Selerus | Latomus | Celtis | Epitoma epigram | Melanchthon | Ad B.2) Regiomontanus /Epitoma Ptolomei | Ad B.3) Regiomontanus /Triangulis | Ad B.4) Regiomontanus /De quadratura circuli | Ad B.5) Regiomontanus /Tabulae directionum | App. C Overzicht van de voornaamste referenties | Ad 1) Inleiding (+ App. A) | Ad 3) Cusanus | Ad 4) Regiomontanus (+ App. B) | Ad 5) Melanchthon | Ad 6) Mathematica in het midden van de zeventiende eeuw | Fig. 1 | Fig. 2 | Fig. 3 | Bibliografie | Index nominum | Addenda et corrigenda | cv

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z