Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
NL Königreich der Niederlande, Reino de los Países Bajos, Royaume des Pays-Bas, Regno dei Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands, (esper.) Niederlando
Messen, Medir, Mesurer, Misurare, Measure, (esper.) mezuri

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

meertens.knaw.nl - MGW
MGW
De oude Nederlandse maten en gewichten

(E?)(L?) http://www.meertens.knaw.nl/

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.


(E?)(L?) http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/databanken

Deze databanken van het Meertens Instituut bieden een uniek perspectief op de Nederlandse taal en cultuur en dienen als uitgangspunt voor het onderzoek.


(E?)(L?) http://www.meertens.knaw.nl/mgw/

Deze databank is gebaseerd op het boek "De oude Nederlandse maten en gewichten" van J.M. Verhoeff uit 1982 en bevat historische metrologische gegevens van vóór 1820. Het is de webversie van een databank die is samengesteld door Ritzo Holtman, redacteur van het door de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging uitgegeven tijdschrift Meten & Wegen.

Aldus Verhoeff die met De oude Nederlandse maten en gewichten heeft geprobeerd te voorzien in de behoefte aan een naslagwerk op het gebied van de historische metrologie. Hiervoor heeft hij gebruik gemaakt van gegevens die zijn verzameld op de afdeling "Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis" van het P.J. Meertens-Instituut. Het gaat om gegevens uit het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw; toen pas werd begonnen met het systematisch verzamelen van gegevens uit vrijwel het gehele land. In die tijd waren het veranderlijke gegevens en men moet ze daarom ook interpreteren als 'momentopnamen'.

Naast een geografisch overzicht bevat het boek een woordenlijst met algemene informatie over de maten en gewichten en enige moderne metrologische informatie. Hieruit blijkt dat het 'Nederlandsch Metriek Stelsel' een verzameling Nederlandse benamingen was voor de in 1820 bij wet ingevoerde metrieke maten en gewichten. Deze Nederlandse benamingen werden in 1870 vervangen door de internationale metrieke terminologie. De gegevens in deze databank dateren dus van voor deze ontwikkelingen.

Literatuur | colofon | disclaimer

beginletter plaats: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

provincie: Groningen | Friesland | Drente | Overijssel | Gelderland | Utrecht | Noord-Holland | Zuid-Holland | Zeeland | Noord-Brabant | Limburg | Flevoland | onbekend

type: botergewicht | botermaat | droge waar | garenmaat | gewicht | graanmaat | inhoudsmaat | lengtemaat | natte waar | oliemaat | ruimtemaat | turfmaat | veenmaat | vlaktemaat | zoutmaat


(E?)(L?) http://www.meertens.knaw.nl/mgw/
Erstellt: 2015-09

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z