Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
NL Königreich der Niederlande, Reino de los Países Bajos, Royaume des Pays-Bas, Regno dei Paesi Bassi, Kingdom of the Netherlands
Literatur, Literatura, Littérature, Letteratura, Literature

A

B

C

D

dbnl.org
DBNL
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

(E?)(L?) http://www.dbnl.org/

over de DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. Sinds de lancering van "www.dbnl.org" in 1999 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde groeide de site uit tot een populaire dienst die duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal bevat. Ook zijn op dbnl.org een groot aantal studies en primaire bronnen beschikbaar op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website biedt een collectie die zo veel mogelijk representatief is voor het hele Nederlandse taalgebied, en bevat teksten van de vroegste tijden tot nu.


Erstellt: 2015-09

E

F

G

H

I

J

K

L

M

maatschappijdernederlandseletterkunde.nl
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Gesellschaft der Niederländischen Literatur
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

(E?)(L?) http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/
Erstellt: 2014-09

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z