Etymologie, EtimologÝa, ╔tymologie, Etimologia, Etymology
MY Malaysia, Malasia, Malaisie, Malesia, Malaysia
Berg, Monta˝a, Montagne, Montagna, Mountain

A

B

C

D

E

F

G

H

H÷chste Erhebung von MY
H÷chste Erhebung von Malaysia
Mount Kinabalu

H÷chste Erhebung von MY - Malaysia ist "Mount Kinabalu", "Gunung Kinabalu", "Kinabalu" - 4101 m.

(E?)(L?) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html


Erstellt: 2012-07

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z