Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
LK Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days - YYYY-02

YYYY-02

YYYY-02-01

YYYY-02-02

YYYY-02-03

YYYY-02-04

YYYY-02-04
Nationalfeiertag von LK - Sri LankaErstellt: 2012-09

YYYY-02-05

YYYY-02-06

YYYY-02-07

YYYY-02-08

YYYY-02-09

YYYY-02-10

YYYY-02-11

YYYY-02-12

YYYY-02-13

YYYY-02-14

YYYY-02-15

YYYY-02-16

YYYY-02-17

YYYY-02-18

YYYY-02-19

YYYY-02-20

YYYY-02-21

YYYY-02-22

YYYY-02-23

YYYY-02-24

YYYY-02-25

YYYY-02-26

YYYY-02-27

YYYY-02-28

YYYY-02-29

YYYY-02-30

YYYY-02-31