Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
JM Jamaika, Jamaica, Jamaïque, Giamaica, Jamaica, (esper.) Jamajko
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days, (esper.) jaro - monato - semajnoj - tagoj - YYYY-08

YYYY-08

YYYY-08-01

YYYY-08-02

YYYY-08-03

YYYY-08-04

YYYY-08-05

YYYY-08-06

1962-08-06
Unabhängigkeitstag in Jamaika

Am 6. August 1962 erlangte Jamaika die Unabhängigkeit von Großbritannien. Seitdem ist Jamaika freies Mitglied des Commonwealth.

YYYY-08-07

YYYY-08-08

YYYY-08-09

YYYY-08-10

YYYY-08-11

YYYY-08-12

YYYY-08-13

YYYY-08-14

YYYY-08-15

YYYY-08-16

YYYY-08-17

YYYY-08-18

YYYY-08-19

YYYY-08-20

YYYY-08-21

YYYY-08-22

YYYY-08-23

YYYY-08-24

YYYY-08-25

YYYY-08-26

YYYY-08-27

YYYY-08-28

YYYY-08-29

YYYY-08-30

YYYY-08-31

YYYY-08-DD

YYYY-08-DD
Nationalfeiertag von JM - Jamaika

Nationalfeiertag: erster Montag im August

Erstellt: 2012-09