Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
FI Finnland, Finlandia, Finlande, Finlandia, Finland
Rose, Rosa, Rose, Rosa, Rose
Polyantha Rosen, Rosas polyantha, Rosiers Polyanthas, Polyantha Rose, Polyantha Roses

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

ruususeura.fi
Polyantha-ryhmä - Polyanthaggruppen
Polyantharuusut - Polyantharosen
Polyantarosor - Polyantharosen

(E?)(L?) http://www.ruususeura.fi/a-suomi/a-polyantharuusut/polyantha-lista.html


(E?)(L?) http://www.ruususeura.fi/a-suomi/muut-sivut/ruusulista-1a.html

polyantharuusut

Perimältään monimutkaisia lajikkeita, jotka on jalostettu risteyttämällä Chinensis-, Moschata- ja Odorata-ryhmän lajikkeita. (Alanko, Räty, Väre, Ruusujen nimet)

polyantarosor

Genetiskt komplexa sorter vilka uppstått genom korsningar av sorter från grupperna Chinensis, Moschata och Odorata. (Alanko, Räty, Väre, Rosornas namn)
Erstellt: 2014-12

S

T

U

V

W

X

Y

Z