Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
ET Äthiopien, Etiopía, Éthiopie, Etiopia, Ethiopia
Region, Región, Région, Regione, Region

Oromia, Oromo, Oromia
(Adis Abeba, Addis Abeba, Addis Ababa)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z