Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
ES Spanien, España, Espagne, Spagna, Spain, (esper.) Hispanujo
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days, (esper.) jaro - monato - semajnoj - tagoj - YYYY-01

YYYY-01

YYYY-01-01

1986-01-01
Spanien wird EG-Mitglied

(E?)(L?) http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union#Mitgliedstaaten_der_EU


YYYY-01-02

YYYY-01-03

YYYY-01-04

YYYY-01-05

YYYY-01-06

YYYY-01-07

YYYY-01-08

YYYY-01-09

YYYY-01-10

YYYY-01-11

YYYY-01-12

YYYY-01-13

YYYY-01-14

YYYY-01-15

YYYY-01-16

YYYY-01-17

YYYY-01-18

YYYY-01-19

YYYY-01-20

YYYY-01-21

YYYY-01-22

YYYY-01-23

YYYY-01-24

YYYY-01-25

YYYY-01-26

YYYY-01-27

YYYY-01-28

YYYY-01-29

YYYY-01-30

YYYY-01-31