Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology, (griech.) etymología, (lat.) etymologia, (esper.) etimologio
DJ Dschibuti, Yibuti, Djibouti, Gibuti, Djibouti, (esper.) Gibutio
Years - Monate, Meses, Mois, Mesi, Months - Wochen, Semanas, Semaines, Settimane, Weeks - Tage, Días, Jours, Giorni, Days, (esper.) jaro - monato - semajnoj - tagoj - YYYY-06

YYYY-06

YYYY-06-01

YYYY-06-02

YYYY-06-03

YYYY-06-04

YYYY-06-05

YYYY-06-06

YYYY-06-07

YYYY-06-08

YYYY-06-09

YYYY-06-10

YYYY-06-11

YYYY-06-12

YYYY-06-13

YYYY-06-14

YYYY-06-15

YYYY-06-16

YYYY-06-17

YYYY-06-18

YYYY-06-19

YYYY-06-20

YYYY-06-21

YYYY-06-22

YYYY-06-23

YYYY-06-24

YYYY-06-25

YYYY-06-26

YYYY-06-27

1977-06-27
Day of Independence - Djibouti
Tag der Unabhängigkeit - Djibouti

(E?)(L?) http://geography.about.com/od/lists/a/independenceday.htm?nl=1
June 27, 1977 - Djibouti, Independence Day

(E?)(L?) http://reach.ucf.edu/~cpaw/nationdays.html
27 Djibouti National Day

YYYY-06-27
Nationalfeiertag von DJ - DschibutiErstellt: 2012-09

YYYY-06-28

YYYY-06-29

YYYY-06-30

YYYY-06-31