Etymologie, Etimología, Étymologie, Etimologia, Etymology
AD Andorra, Andorra, Andorre, Andorra, Andorra
Wörterbuch, Diccionario, Dictionnaire, Vocabolario, Dictionary

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

llengua
Vocabularis bàsics de la XVU
Xarxa Vives d'Universitats

(E?)(L?) http://www.llengua.info/


(E?)(L?) http://www.llengua.info/vocterm/

Els vocabularis bàsics de la XVU tenen com a objectiu ajudar a reforçar la llengua de la docència dels diferents ensenyaments en l'etapa acadèmica, i consolidar la formació d'estudiants capaços d'usar adequadament la terminologia en la redacció cientificotècnica. Cadascun dels títols ha estat fet sota la responsabilitat conjunta de dues o més universitats, les quals han constituït equips de treball de professors, terminòlegs i lingüistes.

Posem al vostre abast la terminologia bàsica multilingüe de les següents àrees (que s'anirà ampliant amb les noves publicacions):

Botànica | Ciència Política | Didàctica de l'educació física | Educació Musical | Enginyeria industrial: Mecànica i Termodinàmica | Fotoquímica | Infermeria | Internet

(E?)(L?) http://www.llengua.info/vocterm/llistat.php?letra=A
A:
(E?)(L?) http://www.llengua.info/vocterm/llistat.php?letra=B

Resultats en català al vocabulari: Botànica
bacteri | baia | balàustia | barbulat-ada | bardissa | barret(d'unbolet) | base | basidi | basidiocarp | basidioma | basidiòspora | basífil-a | basifix-a | basòfil-a | bec | beina | bentònic-a | bentos | berruga | biennal | bilabiat-ada | biocenosi | biodiversitat | bioindicador | bioindicador-a | bioprospecció | biosistemàtica | bipartició | bolet | boreoalpí-ina | borró | bosc | bosquina | botànic-a | botànic-a | botànica | botófloral | bràctea | bracteal | bracteïforme | bractèola | branca | branquilló | braquiblast | brevistil-a | briòfit | briologia | brolla | bulb | bulbil | bulbós-osa

Resultats en castellà al vocabulari: Botànica
bacteria | balausta | barbulado -da | base | basidio | basidiocarpo | basidioma | basidióspora | basifijo -ja | basífilo -la | basófilo -la | baya | bejuco | bellota | bentónico -ca | bentos | bienal | bilabiado -da | biocenosis | biodiversidad | bioindicador | bioindicador -ra | bioprospección | biosistemática | bipartición | boreoalpino -na | bosque | botánica | botánico -ca | botánico -ca | Botón floral | bráctea | bracteal | bracteiforme | bractéola | braquiblasto | brevistilo -la | briófito | briología | broza | bulbilo | bulbo | bulboso -sa

Resultats en anglès al vocabulari: Botànica
bacterium | balausta | barbellate | base | base | basidiocarp | basidioma | basidiospore | basidium | basifixed | basiphilous | basophilous | bast | beak | bell-shaped | belt | benthic | benthonic | benthos | berry | biennial | bilabiate | biocenosis | biocoenosis | biodiversity | bioindicator | bioindicatory | biological form | bioprospection | biosystematics | bipartition | bloom | bloom | bloomy | bog | boreoalpine | botanic | botanical | botanist | botanize, to | botany | boughs | brachyblast | bract | bracteal | bracteiform | bracteole | bramble thicket | branch | branches | bristly | broad-deciduous | brushwood | bryology | bryophyte | bud | bud | bud | bulb | bulbil | bulbous | bush | bushy | bushy | buttress root

Resultats en francès al vocabulari: Botànica
bactérie | baie | balauste | barbelé -ée | bas marais | base | baside | basidiocarpe | basidiome | basidiospore | basifixe | basiphile | basophile | basse terre | bec | benthique | benthonique | benthos | bigarré -ée | bilabié -ée | bilatéral -ale | biocénose | biocoenose | bioindicateur | bioindicateur -trice | bioprospection | biosystématique | bipartition | bisannuel -elle | bois | bois | boréoalpin -ine | botanique | botanique | botaniste | boucle | bourgeon | bourgeon | bourgeon | bouton | bouton | bouture | bouture | brachyblaste | bractéal -ale | bractée | bractéiforme | bractéole | branchage | branche | brévistyle | broussaille | brousse | broussin | bryologie | bryophyte | buisson | bulbe | bulbeux -euse | bulbille

Resultats en català al vocabulari: Ciència Política
barrera electoral | bipartidisme | bolxevisme | burgesia | burocràcia | buròcrata | burocratització

Resultats en castellà al vocabulari: Ciència Política
barrera electoral | bipartidismo | bolcheviquismo | bolchevismo | burguesía | burocracia | burócrata | burocratización

Resultats en català al vocabulari: Didàctica de l'educació física
barranquisme | base de sustentació | bàsquet | bàsquet amb cadira de rodes | basquetbol | bateria Eurofit | bilateralitat

Resultats en castellà al vocabulari: Didàctica de l'educació física
baloncesto | baloncesto en silla de ruedas | balonmano | balonvolea | barranquismo | base de sustentación | batería Eurofit | bilateralidad

Resultats en francès al vocabulari: Didàctica de l'educació física
base de sustentation | basket | basket-ball | basket-ball en chaise roulante | batterie Eurofit | beach volley | benjy | bilatéralité | bungee

Resultats en català al vocabulari: Educació Musical
bafle | balada | ball | ballet | banda | banda sonora | bandúrria | baqueta | baríton | barra de compàs | bateria | batuta | bec (d'una flauta dolça) | becaire | bemoll | bigrama | binari -ària | bis | blanca | bolero | bombo | bordó | breu | broquet

Resultats en castellà al vocabulari: Educació Musical
bafle | baile | bajo | bajo cifrado | bajo continuo | bajo obstinado | bajo profundo | balada | ballet | banda | banda sonora | bandurria | baqueta | barítono | barra de compás | batería | batuta | becuadro | bemol | bigrama | binario -ria | bis | blanca | bolero | bombo | boquilla | boquilla | bordón | breve

Resultats en català al vocabulari: Enginyeria industrial: Mecànica i
balanç | balanç d'energia | balanç d'entropia | balanç de matèria | balanç energètic | balanceig | baldufa | banda de freqüències | banda freqüencial | barra | batement | batzegada | baula | bescanviador de calor | biela | biga | biga d'ala ampla | biga de caixó | biga recolzada | bomba | bomba de calor | braç | brollador | bucle

Resultats en castellà al vocabulari: Enginyeria industrial: Mecànica i
balance | balance de energía | balance de entropía | balance de matèria | balanceo | banda de frecuencias | banda frecuencial | baño | barra | barra corrugada | batido | batimiento | biela | bomba | bomba de calor | bomba térmica | brazo | bucle

Resultats en català al vocabulari: Fotoquímica
banda de conducció | banda de valència | banya de Wood | bioluminescència | biradical | biradicaloide | blanqueig | boira fotoquímica | buidatge de cavitat

Resultats en castellà al vocabulari: Fotoquímica
banda de conducción | banda de valencia | bioluminiscencia | birradical | birradicaloide | blanqueo

Resultats en anglès al vocabulari: Fotoquímica
back electron transfer | bandgap energy | bandpass filter | Barton reaction | bathochromic shift | Beer-Lambert law | bioluminescence | biphotonic excitation | biphotonic process | biradical | biradicaloid | bleaching | blue shift

Resultats en català al vocabulari: Infermeria
bactericida | baiard | balanoprepucial | balbuceig | balbucejar | bàlsam | bany | bany àcid | bany alcalí | bany calent | bany d'agulles | bany de seient | bany elèctric | bany emol·lient | bany fred | bany midonós | bany permanent | barbitúric | barrera arquitectònica | barrera social | bàscula | bàscula pesabebès | basques | bastó | bava | bavejar | bebè | bena | bena adhesiva | bena d'Esmarch | bena de Cambrai | bena de caps múltiples | bena de gasa | bena de guix | bena de Martin | bena de Scultetus | bena de Tuffnell | bena elàstica | bena emmidonada | bena triangular | bena voretada | benestar | benestar fetal | bessó -ona | bessonada | biberó | bioenergia | biòpsia | bioretroalimentació | bioteràpia | bisturí | blastòcit | bolquer | boqueres | borrissol | box | braçal pneumàtic | bradicàrdia | bressol | brot epidèmic | bulímia

Resultats en castellà al vocabulari: Infermeria
baba | babear | bactericida | baja | baja médica | bajo peso | balanoprepucial | balbucear | balbuceo | bálsamo | baño | baño ácido | baño alcalino | baño caliente | baño de agujas | baño de almidón | baño de asiento | baño eléctrico | baño emoliente | baño frío | baño permanente | barbitúrico | barrera arquitectónica | barrera social | báscula | báscula pesabebés | bastón | bebé | beneficio secundario | biberón | bienestar | bienestar fetal | bioenergía | biopsia | biorretroalimentación | bioterapia | bisturí | blastocito | boca abajo | boquera | botella | botiquín | bradicardia | brazalete neumático | brote epidémico | bulimia

Resultats en anglès al vocabulari: Infermeria
baby | bactericide | bacteriostatic action | BADL | balanopreputial | balm | balsam | bandage | bandage | bandage | barbiturate | Bartholin's gland | bascule | basic activities of daily living | basic needs | bath | battering of children | bed | bed rest | bedpan | behavior | behavioral theory | beikost | bereavement | bereavement | biochemical test | bioenergy | biofeedback | biological age | biological death | biological family | biological parents | biological theories of aging | biologistic theories | biopsy | biotherapy | biparietal diameter | birth | birth canal | bistoury | blastocyte | bleeding | blood test | body constitution | body image | body image disorder | body therapy | Bohn's nodule | Botallo's foramen | bottle | box | bradycardia | Braxton Hicks contraction | breast examination | breast exploration | breast self-examination | breast self-exploration | breast swelling | breast-feeding | breech presentation | broad ligament of uterus | bulimia | bunion | burn | burn-out

Resultats en francès al vocabulari: Infermeria
bactéricide | bain | bain acide | bain alcalin | bain chaud | bain d'aiguilles | bain d'amidon | bain de siège | bain électrique | bain émollient | bain froid | bain permanent | balano-préputial | balbutier | bandage | bandage | bandage compressif | bandage inamovible | bande | bande à têtes multiples | bande adhésive | bande d'amidon | bande d'Esmarch | bande de Cambrai | bande de gaze | bande de Martin | bande de Scultetus | bande de Tuffnell | bande élastique | bande plâtrée | bande triangulaire | barbiturique | barrière architectonique | barrière sociale | bas poids | bascule | bascule à nourrisson | bassin | bâton | baume | bave | baver | bébé | bec-de-lièvre | bégaiement | bénéfice secondaire | béquille | berceau | besoin perçu | besoins de base | besoins éducatifs spéciaux | biberon | bien-être | bien-être fœtal | bioénergie | biofeedback | biopsie | biothérapie | bistouri | blastocyte | blessé -ée | blessure | bouillie | bouteille | box | bracelet pneumatique | bradycardie | brancard | bredouillement | bredouiller | brûlure | bulle d'oxygène

Resultats en català al vocabulari: Internet
banda ampla | banda de base | baralla | barallar-se | barra d'eines | barra de navegació | barra personal | base de coneixements | base de dades | base de dades distribuïda | baud | bibliografia web | biblioteca electrònica | BIOS | bit | bit per segon | bitps | bombardeig | bombardejar | BOOTP | botó | Bps | bucle | bus | buscar | buscausuaris | bústia | bústia d'entrada | bústia de sortida | bústia electrònica | byte | byte per segon

Resultats en castellà al vocabulari: Internet
bajar | banco de conocimientos | banda ancha | banda de base | bandeja de entrada | bandeja de salida | barra de herramientas | barra de navegación | barra personal | base de conocimientos | base de datos | base de datos distribuida | baudio | bibliografía web | biblioteca electrónica | bidireccional simultáneo | BIOS | bit | bit por segundo | bitio | bitmap | bombardear | bombardeo postal | bombardeo publicitario | BOOTP | botón | bps | Bps | bucle | bulo | bus | busca | buscador | buscar | búsqueda | búsqueda avanzada | búsqueda de direcciones de Internet | buzón electrónico | byte | byte por segundo

Resultats en anglès al vocabulari: Internet
back-up | back-up copy | backbone | bandwidth | banner | baseband | basic input/output system | batch | batch job | batch processing | baud | baud rate | Bcc | beeper | binary digit | BIOS | bit | bit per second | bitmap | black list | blank page | blind surfing | blink | bookmark | bookmarks | BOOTP | | bounce, to | bps | BPS | Bps | broadband | broadcast | broadcast, to | browse, to | browsing | buffer | bug | bus | button | byte | byte per second


(E?)(L?) http://www.llengua.info/vocterm/llistat.php?letra=C
...

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

vokabeln
Vokabeldatei Katalanisch - Alltag, Katalanisch - Deutsch, 755 Vokabeln

(E6)(L?) http://www.vokabeln.de/v3/download-westeuropa.htm
Zum Download

W

X

Y

Z